Μενού

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 230V

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 230V/230V
ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 230V <b>30VA</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή