Μενού

ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 750Nt MEDISOL® & MEDIFLEX®

Τα Συστήματα Πλαστικών Σωλήνων Μεσαίου Τύπου παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 61386.01 και ΕΝ 60670-1. Προορίζονται για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέτριων μηχανικών προδιαγραφών που απαιτούν συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας.

ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ MEDISOL
ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ <b>Φ16</b> MEDISOL® 3μ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ MEDIFLEX

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ <b>Φ16</b> MEDIFLEX® 50μ

ΚΑΜΠΥΛΗ MEDISOL

ΚΑΜΠΥΛΗ <b>Φ16</b> MEDISOL®