Μενού

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΠΗΣ, ΔΙΧΑΛΟ, ΑΚΙΔΑΣ , ΜΥΤΗ ΤΕΛΕΜΕΚΑΝΙΚ, ΦΑΣΤΟΝ

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΠΗΣ, ΔΙΧΑΛΟ, ΑΚΙΔΑΣ , ΜΥΤΗ ΤΕΛΕΜΕΚΑΝΙΚ, ΦΑΣΤΟΝ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ <span style="color: #ff0000;">ΚΟΚΚΙΝΟ</span> <b>Φ3mm</b>

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ <span style="color: #0000ff;">ΜΠΛΕ </span> <b>Φ3mm</b>

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ <span style="color: #ffff00;">ΚΙΤΡΙΝΟ</span> <b>Φ4mm</b>

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ <span style="color: #ff0000;">ΚΟΚΚΙΝΟ</span> <b>Φ3mm</b>

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ <span style="color: #0000ff;">ΜΠΛΕ</span> <b>Φ4mm</b>

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ <span style="color: #ffff00;">ΚΙΤΡΙΝΟ</span> <b>Φ3.7mm</b>

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΑΚΙΔΑΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ <span style="color: #ff0000;">ΚΟΚΚΙΝΟ</span>

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ <span style="color: #ff0000;">ΚΟΚΚΙΝΟΣ</span>

ΜΥΤΗ ΓΥΜΝΗ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΕΜΙΚΑΝΙΚ <b>50mm²</b>

ΜΥΤΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΕΜΕΚΑΝΙΚ <b>ΛΕΥΚΟ 0.50mm²</b>

ΜΥΤΗ ΔΙΠΛΗ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΕΜΕΚΑΝΙΚ <b>ΛΕΥΚΟ 2x0.50mm²</b>

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΦΑΣΤΟΝ ΜΟΝΩΜ.ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ <span style="color: #ff0000;">ΚΟΚΚΙΝΟΣ</span>

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΦΑΣΤΟΝ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ <span style="color: #ff0000;">ΚΟΚΚΙΝΟΣ</span>

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΦΑΣΤΟΝ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ <span style="color: #ff0000;">ΚΟΚΚΙΝΟ</span> 6.35

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΦΑΣΤΟΝ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ <span style="color: #ff0000;">ΚΟΚΚΙΝΟ</span> 6.35

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΦΑΣΤΟΝ ΠΛΗΡΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ <span style="color: #ff0000;">ΚΟΚΚΙΝΟ</span> 6,35

ΑΚΡΟΔ.ΦΑΣΤΟΝ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ+ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ <span style="color: #ff0000;">ΚΟΚΚΙΝΟΣ</span>

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΦΑΣΤΟΝ ΓΥΜΝΟΣ <b>ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 4.8</b>