Μενού

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ADSL SPLITTER
ADSL SPLITTER & FILTER (ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ) ΓΙΑ ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΕΣ "PSTN"

ADSL FILTER (ΦΙΛΤΡΟ) ΓΙΑ ΤΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΕΣ "PSTN"
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

VDSL SPLITTER

VDSL SPLITTER & FILTER (ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ) ΓΙΑ ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΕΣ "PSTN"

VDSL FILTER ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΕΣ "PSTN"
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΑΜΕΡ. ΤΥΠΟΥ (ADAPTORS)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ (RJ11) ΣΕ 2 ΚΛΙΠΣ (RJ45 & RJ11)
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή