Μενού

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
VK/TR060-12 ΜΕΤ/THΣ ΗΛΕΚΤΡ. 12V AC 60W M/S
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

VK/TR105-12 ΜΕΤ/ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡ. 12V AC 105W M/S
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή