Μενού

ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ COB <b>30W</b> <span style="color: #3366ff;">6000K</span>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ COB <b>20W</b> <span style="color: #3366ff;">6000K</span>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ SMD <b>30W</b> <span style="color: #3366ff;">6000K</span>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ COB <b>10W</b> <span style="color: #3366ff;">6000K</span>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ COB <b>10W</b> <span style="color: #3366ff;">6000K</span>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή