Μενού

ΙΣΤΟΙ

ΙΣΤΟΙ
ΙΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΒΙΔΑ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΙΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΕΣΣΑ (3 τμχ Χ 1,40m)
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΙΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΕΣΣΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (3 τμχ Χ 1,50m)