Μενού

ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ
VARTA <b>23GA</b> 4223101401 ELECTRONIC
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

VARTA <b>23GA</b> 4223101402 ELECTRONIC
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

VARTA <b>10GA 1,5V</b> ΑΛΚΑΛΙΚΗ LR54
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

VARTA <b>13GA 1,5V</b> ΑΛΚΑΛΙΚΗ LR44
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

VARTA <b>12GA 1,5V</b> ΑΛΚΑΛΙΚΗ
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

VARTA <b>V27A</b> ELECTRONICS
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

VARTA <b>V11A</b> ELECTRONICS
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή