Μενού

ΛΑΜΠΕΣ ΤΟΠ ΚΙΝΑΣ

ΛΑΜΠΕΣ ΤΟΠ ΚΙΝΑΣ
ΛΑΜΠΑ ΚΕΡΙ ΦΛΟΓΑ (ΝΕΟΝ) <b>Ε14</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΛΑΜΠΑKI ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ <b>15W Ε14</b>

ΛΑΜΠΑKI ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ <b>15W B15</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΔΙΑΦ.ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ <b>10W/54 0.34mm</b>

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑΣ <b>4W</b> 136mm

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΔΙΑΧ.ΧΡΩΜΑΤΩΝ <b>4W</b> 136mm

ΛΑΜΠΑ DICHROIC M51 <b>20W</b> 35mm 230V 30°

ΛΑΜΠΑ DICHROIC ΒΑΒ <b>20W</b> 220V ΣΤΕΓ.

ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ <b>25W E27</b> <span style="color: #0000ff;">ΜΠΛΕ</span> ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΛΑΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΟΝ <b>Ε14</b>

ΛΑΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΟΝ <b>B22</b>
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή