Μενού

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ <b>Φ4-6mm</b> Cu
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ <b>Φ8-10mm</b> St/tZn

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ <b>Φ8mm</b> Cu
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ <b>Φ10mm</b> Inox V4A

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ <b>Φ8-16mm</b> St/tZn

ΜΟΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΑΓΩΓΟΥ <b>Φ8-10mm</b> ZG/tZn

ΜΟΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΑΓΩΓΟΥ <b>Φ6-10mm</b> St/tZn-Al

ΜΟΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΑΓΩΓΟΥ <b>Φ8-10mm</b> St/Ni

ΜΟΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΑΓΩΓΟΥ <b>Φ6-10mm</b> Cu

ΜΟΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΑΓΩΓΟΥ <b>Φ6-10mm</b> Inox V2A

ΔΙΠΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΑΓΩΓΟΥ <b>Φ8-10mm</b> St/tZn

ΔΙΠΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΑΓΩΓΟΥ <b>Φ8-10mm</b> St/eNi

ΔΙΠΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΑΓΩΓΟΥ <b>Φ6-10mm</b> Cu

ΔΙΠΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΑΓΩΓΟΥ <b>Φ6-10mm</b> V2A

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ