Μενού

ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΓΕΙΩΣΕΩΣ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ
ΤΑΙΝΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ <b>30Χ3.0 mm</b> (0.72 kg/m) St/tZn (500 gr/m2)

ΤΑΙΝΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ <b>30x3,0 mm</b> (0,801 kg/m)  Cu
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΤΑΙΝΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ <b>30x3,0 mm</b> (0,801 kg/m) Cu/eSn

ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ <b>Φ8 mm (0.40kg/m)</b> st/tzn (350gr/m2)

ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ <b>Φ8 mm (0,45 kg/m)</b> Cu
Κωδικός
Εναλ. Κωδικός
Περιγραφή

ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ <b>Φ8 mm (0,135 kg/m)</b> AlMgSi

ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ <b>16 ΕΩΣ 240 mm2</b> (0,143 kg/m) Cu

ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ <b>16 ΕΩΣ 240 mm2</b> (0,143 kg/m) Cu/eSn

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ